Președintele UNBR, despre relația dintre avocați și mediatori: Există persoane lipsite de viziune care întreţin ideea unei opoziţii

gheorghe-florea
0 Replies

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România a vorbit într-un interviu despre rolul medierii în rezolvarea conflictelor. Avocatul Gheorghe Florea a declarat că această alternativă la proces nu trebuie impusă, ci trebuie lăsată la libera alegere a justițiabililor. Mai mult, avocatul Florea consideră că relație dintre avocați și mediatori poate fi una fructuoasă.

“Cu siguranţă sunt un susţinător al medierii şi, în general, al metodelor alternative de soluţionare a litigiilor. Pentru avocaţi, aceste proceduri au fost dintodeauna instrumente preţioase, practicate cu mult timp înainte să existe o lege specială privind medierea, care au fost luate în considerare şi analizate raportat la fiecare speţă în parte, înainte de a purcede la o acţiune în instanţă sau în timpul procedurilor judiciare, după caz. (…) De aceea, nu pot fi susţinător al niciunei proceduri obligatorii în ceea ce priveşte medierea şi după cum s-a văzut, Curtea Constituţională s-a exprimat în acelaşi sens.

Experienţa a demonstrat foarte repede că prevederea acestora ca obligaţie legală, impunerea lor cu forţa eşuează în practică şi nu îşi ating scopul, acela de a degreva instanţele. Acestea ajung proceduri pur formale, care atrag nemulţumirea deoarece prin obligativitatea lor, sunt percepute ca procese birocratice. De aceea, nici procedura concilierii, nici medierea nu au avut efectul scontat. (…) Medierea, ca de altfel procedurile alternative, sunt facultative în esenţa lor tocmai în idea ca justiţiabilul să poată alege calea cea mai bună pentru afirmarea dreptului său. Or, în mod tradiţional,această cale este aleasă la sfatul avocatului şi nu prin vreo constrângere legală”, a declarat avocatul Gheorghe Florea pentru medierenet.ro.

Președintele UNBR susține că nu există o opoziție între mediatori și avocați  și că ambele profesii au multe puncte comune și sunt compatibile.

“O bună parte din avocaţi sunt şi mediatori, ceea ce dovedeşte că cele două profesii liberale sunt perfect compatibile şi au multe puncte comune. De altfel, compatibilitatea acestor profesii este prevăzută şi de lege întrucât, în mod natural, acestea nu se exclud una pe alta, ci sunt complementare. O soluţionare amiabilă a unui litigiu pe cale extrajudiciară presupune atât cunoştinţe de drept cât şi de negociere, de comunicare. Dacă ambele sunt coroborate, atunci iese un produs bun. Dacă însă se încearcă îndepărtarea avocatului din motive “concurenţiale”, mediatorii sunt în pierdere deoarece garantarea securităţii juridice este un prim pas de la care porneşte încrederea pe care partile o acorda procesului de mediere.

Avocaţii au avut întotdeauna atribuţii care au un ADN comun cu medierea, în ceea ce priveşte rezolvarea unor situaţii conflictuale pe căi extrajudiciare şi şi-au asumat rolul de mediatori între părţi, atunci când calea împăcării era preferabilă uneia judiciare, cu mult timp înainte ca legea medierii să existe. Chiar dacă avocatul, spre deosebire de mediator, trebuie să servească exclusiv interesele clientului său, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fie fairplay, astfel încât să urmărească să se ajugă o soluţie win win, exact ceea ce urmăreşte şi medierea. Dimpotrivă, avocatul este cel în măsură să vegheze la respectarea regulilor în orice procedură extrajudiciară. (…) Din păcate, există persoane lipsite de viziune care întreţin ideea unei opoziţii între mediere şi avocatură, ca şi când cele două profesii s-ar afla în concurenţă. Nimic mai fals! Dacă ar conlucra mai mult, ar fi în primul rând în beneficiul cetăţenilor şi implicit al ambelor profesii. Or, această conlucrare ar avea mai multe şanse de reuşită dacă ar fi bazată pe recunoaşterea rolului avocatului în găsirea unei soluţii juste, dincolo de interesele de afirmare a unei profesii aflate la început. Pentru că indiferent dacă o soluţie este data de un judecător, de un arbitru sau de un mediator, respectarea legii este primordială”, a continuat Gheorghe Florea.

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent posts